Anorexia Nervosa
"Behandling"

HOME

Vad är anorexi?
Orsaker
Symtom
Insjuknande och anorektikern
"Behandling"
Min egen historia (den korta versionen)
Analys av arbetet
Jag idag

Det viktigaste är att skapa ett bra förhållande mellan vårdare och vårdtagare. Förhållandet ska vara grundat på tillit och empati och det är viktigt att en och samma sköterska ansvarar och motiverar patienten. En patientdagbok kan underlätta för att förstå den sjukes tankar och känslor kring mat och vikt. Den sjuke behöver någon som kan förstå hennes problem och någon hon kan lita på. Sköterskan bör vara tillgänglig, omtänksam och skapa trygghet.

Behandlingen går alltså ut på att:

  • Minska patientens upplevelse av skuld
  • Stärka hennes självförtroende och bekräfta henne
  • Minska hennes behov av kontroll
  • Inge hopp

Medicinsk behandling

Den första medicinska behandlingsåtgärden är stoppa den pågående svälten och nedbrytningen av kroppen. Särskild näringstillförsel i form av näringsdrycker, eller i svåra fall sondmatning och dropp, behövs för att stoppa svälten. Under inläggning på sjukhus vägs patienten dagligen efter urinering (många dricker vatten för att öka vikten till kontrollen så att läkaren tror att man väger mer än vad man gör). Det dagliga vätskeintaget samt utgående urinmäng mäts. Denna tillförsel av näring fortsätter samtidigt som man lär sig att äta normalt, ända tills kroppsvikten blivit normal.

För att lära sig äta normalt använder man sig av tallriksmodellen eller tredjedelsmetoden. Toaletten är otillgänglig minst två timmar efter måltid för att hindra kräkningar. Kaloriintaget ökas stegvis från dag till dag. Man börjar träna med att äta kolhydratdelen, sedan grönsaksdelen och vidare med proteindelen. Detta är mycket svårt för anorektiker med sin ångest och man behöver vara både motiverad och få stöd för att klara av det.

Den som är sjuk känner sig ofta ensam och övergiven i sin kamp. Man behöver hjälp, men har kanske samtidigt svårt att erkänna det. Många behöver professionell hjälp i form av en terapeut som man träffar regelbundet.

Psykoteraputisk behandling

För att terapin ska fungera måste patienten inse att hon är sjuk och vilja förändra sig. Hon behöver också stöd från familj och vänner för att klara av det. Behandlingen får inte fastna i kost och viktfrågor, utan ska koncentreras på hennes livssituation i stort för att hjälpa henne till en bättre självkänsla. Här nedan följer några olika former av terapi;

  • Familjeterapi ~ anorektikern lever ofta nära familjen och det kan vara skönt för alla att få vara aktiva och hjälpa till så gott de kan.
  • Individualterapi ~målet är att bygga upp självkänslan och självförtroendet hos patienten.
  • Kognitiv terapi ~ terapeuten försöker komma bakom de olika känslor av äckel och nedvärdering som anorektikern känner. Detta för att se vilka tankar som orsakar känslorna. Terapeuten låter anorektikern testa sina tankar mot verkligheten i form av läxor. Om hon klarar det har hon motbevisat en negativ tanke.
  • Gruppterapi ~ patienter med liknande ätstörningar träffas för att prata, diskutera och bearbeta kring olika teman inom området. Man delar med sig av sina erfarenheter och känner igen sig i andras berättelser, vilket brukar vara skönt.