Anorexia Nervosa
Insjuknande och anorektikern

HOME

Vad är anorexi?
Orsaker
Symtom
Insjuknande och anorektikern
"Behandling"
Min egen historia (den korta versionen)
Analys av arbetet
Jag idag

posh.jpg

Anorektikern har oftast levt under goda sociala förhållanden, varit duktig, samvetsgrann, lättfostrad och framgångsrik i skolan. Trots detta är låg självkänsla, självtillit och brist på självhävdelse de typiska personlighetsdragen. Detta kan bekräftas av flickan, när hon inser att det mesta hon gjort i sitt liv varit på andras önskemål och villkor. Hon förlorar all känsla av kontroll över sitt liv och ingenting stämmer längre. Den enda räddningen är att ägna sig åt något hon kan kontrollera själv, maten och vikten.

Det första omgivningen lägger märke till är viktminskningen och matvägran. Anorektikerns intresse är koncentrerat till mat, hon pratar, tänker och drömmer om mat. Ofta tycker hon om att laga och proppa i andra mat. Själv unnar hon sig ingenting för då grips hon av en panik av oro och ångest, som leder till ett straff. Ett straff av hyperaktivitet för att göra av med det hon fått i sig. Det får henne att känna sig bra, att hon är bra på någonting, att kontrollera sin vikt.

I början av viktminskningen känner anorektikern en ökad energi och förmåga som kan uttrycka sig i höga betyg och bättre prestationer inom idrott, men efter ett tag sjunker resultaten och koncentrationsförmågan minskar. En tilltagande irritation, fysisk och psykisk trötthet framträder.

Hon äter allt mindre och så fort det blir tal om att äta eller fika med kompisarna kommer hon med undanflykter. Hon isolerar sig för att slippa höra kommentarer om hur lite hon äter. Den orealistiska kroppsuppfattningen gör att hon börjar klä sig i plufsiga kläder för att dölja hur hon ser ut.

Anorektikern blir en mästare på att ljuga, både för andra och sig själv. Hon gör allt för att slippa äta, för då förlorar hon kontrollen. Många får stressfaktorer och man känner sig misslyckad, fylld av oro och ångest och många blir deprimerade (om de inte redan är det).

Anorexi upplevs som en lösning på problem. Man svälter för att leva, ha kontroll över något. Det handlar inte bara om mat och vikt utan mest om känslor, känslor som man inte kan uttrycka.