Anorexia Nervosa
Symtom

HOME

Vad är anorexi?
Orsaker
Symtom
Insjuknande och anorektikern
"Behandling"
Min egen historia (den korta versionen)
Analys av arbetet
Jag idag

matlopp.gif

Psykiska symtom

  • Depression och dålig självkänsla
  • Rädsla för mat och att gå upp i vikt
  • Tvångs- och ångestsymtom
  • Bristande sjukdomsinsikt
  • Störd kroppsuppfattning
  • Dålig koncentration och arbetsförmåga
  • Sömnsvårigheter
  • Försämrat omdöme

Kroppsliga symtom

Ett tidigt tecken på kroppen är att menstruationen upphör. När viktnedgången fortsätter strävar kroppen efter att anpassa sig till självsvälten, vilket gör att ämnesomsättningen sänks. Detta leder i sin tur till att hjärtfrekvens och blodtryck minskar och kroppstemperaturen sjunker, man känner sig frusen hela tiden. På händer och fötter kan man se blåaktiga missfärgningar på huden, som är ett tecken på den försämrade blodcirkulationen.

Ofta förändras kroppsbehåringen. Håret på huvudet kan bli tunt och livlöst och i ansiktet och andra delar av kroppen växer en tunn, dunig hårväxt, lanugohår. Dessa hår är ett försvar att skydda sig mot ytterligare nedkylning.

Kroppens lagrade näringsreserver förbrukas, fettvävnaden minskar kraftigt och andra kroppsvävnader förtvinar. Muskulaturen bryts ner, vilket resulterar i muskelsvaghet. Nybildning av vävnader i kroppen och sårläkningen försvåras. Vid svår svält påverkas även bildningen av blodkroppar och blodbrist, anemi, är mycket vanligt. Osteoporos, urkalkning av skelettet, ökar risken för benbrott.

Vid kräkningar och missbruk av laxermedel leder det till rubbningar av kroppens salt- och vätskebalans och ger upphov till tandskador. Ätstörningar ger också ofta problem med magens och tarmarnas funktioner. Några besvär kan vara förstoppning, skador på matstrupen och i tarmarna och naturligtvis magkatarr eller i värsta fall magsår.