Anorexia Nervosa
Orsaker

HOME

Vad är anorexi?
Orsaker
Symtom
Insjuknande och anorektikern
"Behandling"
Min egen historia (den korta versionen)
Analys av arbetet
Jag idag

Orsaker

Man kan inte riktigt fastställa några direkta orsaker. Det är olika från person till person och brukar vara en varierad kombination mellan de orsaker som nämns nedan;

 • Personlighetsdragen ~ hur man är som individ. Ens egna tankar, åsikter och värderingar.
 • Psykisk stress ~ kan vara att man har mycket att göra i skolan, att man har höga krav på sig själv. Det kan också vara höga prestationskrav inom idrott.
 • Sociala påfrestningar ~ krav och förväntningar från andra.
 • Dålig självkänsla
 • Traumatiska upplevelser ~ t ex mobbning, närståendes död, sexuella trakasserier o.s.v.
 • Depression
 • Massmedia ~ tidningar, reklam och TV som visar skönhetsidealet. Så här ska man vara!
 • Överdriven och tvångsmässig fysisk aktivitet
 • Relationsstörningar ~ inom familjen eller kompiskretsen.
 • Psykiska sjukdomar inom familjen
 • Ärftlig biologisk disposition
 • Bantning ~ för en del övergår normal bantning till anorexi.

burgerkille.gif